products

สินค้า

  • Dry Cargo Box panel-Thermoplastic

    แผงตู้สินค้าแห้ง-เทอร์โมพลาสติก

    กล่องสินค้าแห้ง ซึ่งบางครั้งเรียกว่าตู้สินค้าแห้ง ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของซัพพลายเชน หลังจากการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบต่อเนื่อง สินค้าแบบดั้งเดิมมักเป็นวัสดุที่เป็นโลหะ อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ แผงวัสดุคอมโพสิตแบบใหม่กำลังสร้างรูปแบบในการผลิตกล่องสินค้าแบบแห้ง